Matyáš Rec & Jozef Diškanec

nově zvolení senátoři Studentské komory Akademického senátu MU

Děkujeme za Vaši podporu během voleb do Akademického senátu MU.
Volbou to nekončí, ale začíná. Jsme připraveni prosazovat Vaše zájmy!

Společně jsme spojili síly, abychom byli ještě silnější dvojicí, která bude zastupovat studenty
naší fakulty a prosazovat jejich zájmy
na celouniverzitní úrovni.

Jozef Diškanec

Matyáš Rec