O Jozefovi

Ahojte kolegyne, kolegovia, kamošky a kamoši.

Volám sa Jozef Diškanec a študujem v 4. ročníku Všeobecné lékařství na LF MUNI v Brne.

Druhým rokom pôsobím ako koordinátor pre verejné zdravie v rámci IFMSA, kde pripravujeme veľké osvetové akcie (WHD, WDD, Den seniorů, Den hygieny rukou a Sport dětem). Na daných podujatiach máme skvelú spoluprácu aj so študentmi Zubního lekářství, či nelekárskych zdravotníckych oborov. Podieľal som sa i na hladkom chode akcií Spolku mediků (Ples, Půlení, Scelení), či pri ošetrovaní ľudí bez domova so spolkom Medici na ulici.

Uchádzam sa o váš hlas, pretože by som chcel zastupovať hlas študentov LF na univerzitnej úrovni. Chcel by som využiť svoje aktuálne skúsenosti z IFMSA, či dalších dobrovoľníckych organizácií. Poslúchať jednotlivcov, no rozprávať za všetkých a zastávať záujmy našej fakulty.
Všetkým ďakujem za dôveru.

Jozef Diškanec